Công việc:

- Lập kế hoạch, Tổ chức triển khai thi công theo tiến độ.
- Lập kế hoạch, Tổ chức triển khai công tác Nghiệm thu, công tác Thanh – Quyết – toán theo đúng quy định của Chủ đầu tư, tiến độ công trình. 
- Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ như đã cam kết
- Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường
- Làm việc và xử lý các phát sinh với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát về kỹ thuật, tiến độ, nghiệm thu, thanh quyết toán
- Ưu tiên những ứng viên đã từng có kinh nghiệm lâu năm chỉ huy thi công những công trình xây dựng đân dụng và công nghiệp...

Hồ sơ (Scan) gửi qua email cho ban giám đốc xem xét trước, email: info@thauxaydung.vn

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 8/10 đến 20/10/2013

Mọi chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể qua buổi phỏng vấn

Tin tức khác