Ngày 19/5/2014 CTY TV ĐT XD Chiêu Dương khởi công cải tạo Trường Đại Học Mỹ Thuật Tp.HCM số 05 Phan Đăng Lưu, Phường 3 Quận Bình Thạnh Tp.HCM

Tin tức khác