Ngày 22/6/2014 CTY TV ĐT XD Chiêu Dương khởi công cải tạo nâng cấp nhà máy của Công ty Cổ phần thực Phẩm Thuận Phát lô D2 đường số 07 KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình ChánhTp.HCM

 

Tin tức khác