Giá xây dựng văn phòng:

Đơn giá xây dựng phần thô:

Giá xây dựng phần thô dao động từ 2.200.000 – 2.600.000đ/m2

Đơn giá xây dựng phần hoàn thiện:

Giá xây dựng phần hoàn thiện dao động từ 1.400.000 – 1.800.000đ/m2

Chi tiết

Giá xây dựng văn phòng:

Đơn giá xây dựng phần thô:

Giá xây dựng phần thô dao động từ 2.200.000 – 2.600.000đ/m2

Đơn giá xây dựng phần hoàn thiện:

Giá xây dựng phần hoàn thiện dao động từ 1.400.000 – 1.800.000đ/m2