- Cách tính giá theo diện tích là qui ngược lại theo kinh nghiệm thi công của nhà thầu, chủ đầu tư nên lấy đó làm khái toán tổng mức đầu tư, khi có bản vẽ thiết kế, vật liệu sử dụng thì nhà thầu sẽ làm báo giá chi tiết sẽ phù hợp hơn và là cơ sở để thương lượng điều chỉnh mức đầu tư. 

- Đơn giá xây dựng phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thi công. Đặc biệt những khu đông đúc, hẻm nhỏ không có mặt bằng thi công phải chuyển vật liệu bằng xe ba gác thì đơn giá sẽ phải tăng thêm 20%.

Chi tiết

- Cách tính giá theo diện tích là qui ngược lại theo kinh nghiệm thi công của nhà thầu, chủ đầu tư nên lấy đó làm khái toán tổng mức đầu tư, khi có bản vẽ thiết kế, vật liệu sử dụng thì nhà thầu sẽ làm báo giá chi tiết sẽ phù hợp hơn và là cơ sở để thương lượng điều chỉnh mức đầu tư. 

- Đơn giá xây dựng phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thi công. Đặc biệt những khu đông đúc, hẻm nhỏ không có mặt bằng thi công phải chuyển vật liệu bằng xe ba gác thì đơn giá sẽ phải tăng thêm 20%.