TẦM NHÌN

Trở thành một trong những nhà thầu có sản phẩm đạt chất lượng cao và dịch vụ tốt ở Việt Nam;

SỨ MỆNH

- Xây dựng, kiến tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lượng và giá trị cao cho khách hàng;

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội phát triển sự nghiệp cho nhân viên;

- Mang lại lợi ích cho khách hàng, nhân viên và xã hội;

 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Thiết lập và không ngừng gia tăng giá trị!