Hướng tới mục tiêu trở thành một trong những nhà thầu xây dựng có công trình đạt chất lượng hàng đầu Việt Nam, công ty Chiêu Dương luôn kiên trì thực hiện theo những tiêu chí mà công ty đã cam kết.

Với khách hàng: Sự thành công của công ty luôn phụ thuộc vào lợi ích và hài lòng của khách hàng vì vậy vậy công ty cam kết:

- Xây dựng công trình đạt mỹ kỹ thuật cao;

- Xây dựng đúng tiến độ;

- Bảo hành, bảo trì công trình nhanh chóng;

Với nhân viên: Nhân tài là "nguyên khí" của công ty, sự thành công và phát triển của công ty bền vững hay không là phụ thuộc vào yếu tố nguồn lực con người, vì vậy công ty cam kết:

- Xây dựng môi trường làm việc năng động, văn hoá tự tin và tôn trọng lẫn nhau;

- Xây dựng chế độ đãi ngộ, cơ hội thăng tiến để nhân viên an tâm làm việc với công ty lâu dài;

Với cổ đông:

- Xây dựng mục tiêu và chiến lược phát triển rõ ràng và bền vững;

- Gia tăng giá trị đầu tư;

Với xã hội:

- Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên luôn duy trì văn hoá sống hoà nhập với cộng đồng, tham gia các hoạt động kinh tế, văn hoá, từ thiện... thuận theo sự phát triển của xã hội.